18 November 1987
18. listopad 1987

Self-Portrait 1944

Vlastní podobizna 1944

Jiri Trnka 1912-1969

Jiří Trnka 1912-1969

National Gallery, Prague

Národní Galerie v Praze

[Scott®: 2682; POFIS®: 2822]
Missing - Chybi