1 June 1988
1. červen 1988

Philatelic Theme Day

Den námětově filatelie

World Postage Stamp Exhibition Prague 1988

Svetová výstava poštových známok Praga 1988

Missing - Chybi