1 June 1988
1. červen 1988

Moscow, May-June 1988

Moskva květen-červen 1988

Missing - Chybi