1 July 1988
1. červenec 1988

World Postage Stamp Exhibition Prague 1988

Svetová výstava poštových známok Praga 1988

Praga'88

Praga'88

Missing - Chybi