18 August 1988
18. srpen 1988

Creator of the First Czechoslovak Postage Stamps

Tvůrce první československé poštovní známky

Alfons Mucha 1860-1939

Alfons Mucha 1860-1939

Praga'88

Praga'88

1918-1998: Seventy Years of Czechoslovak Postage Stamps

1918-1998: Sedmdesát let čescoslovenské poštovní známky

[Scott®: 2714a; POFIS®: 2859]
Missing - Chybi