19 October 1988
19. říjen 1988

Main Square, Okolo, 1840

Hlavné námestie, Okolo r. 1840

R. Alt-Sandman

R. Alt-Sandman

Bratislava City Gallery

Galéria mesta Bratislavy

[Scott®: 2719; POFIS®: 2868]
Missing - Chybi