19 October 1988
19. říjen 1988

Ferdinadov Spa in Bratislava, around 1850

Ferdinadove kúpele v Bratislave, Okolo r. 1850

V. Reim

V. Reim

Bratislava City Gallery

Galéria mesta Bratislavy

[Scott®: 2720; POFIS®: 2869]
Missing - Chybi