17 November 1988
17. listopad 1988

With Bundles 1931

S Batohmi 1931

Martin Benka 1888-1971

Martin Benka 1888-1971

(100th Birth Anniversary - UNESCO)

(100. výročie narodenia - UNESCO)

Slovak National Gallery

Slovenská národná galéria

[Scott®: 2721; POFIS®: 2870]
Missing - Chybi