4 September 1989
4. žáří 1989

Aleksander Aleksov, Bulgaria

Aleksander Aleksov, Bulharsko

12th Biennial of Illustrations Bratislava

XII. Bienále ilustrácií Bratislava

[Scott®: 2755; POFIS®: 2905]
Missing - Chybi