27 November 1989
27. listopad 1989

Nirvana 1920-1922

Nirvána 1920-1922

Anton Jasusch 1882-1965

Anton Jasusch 1882-1965

Slovak National Gallery

Slovenská národná galéria

[Scott®: 2766; POFIS®: 2917]
Missing - Chybi