6 June 1990
6. červen 1990

Prague Castle

Pražský hrad

Missing - Chybi