2 July 1990
2. červenec 1990

Afgan Hound

Afgánský chrt

Irish Wolfhound

Irský vlkodav

Greyhound

Grejhaund

[Scott®: 2797; POFIS®: 2948]
Missing - Chybi