21 July 1990
21. červenec 1990

Bratislava City Gallery

Galéria mesta Bratislavy

J. Mudroch

J. Mudroch

Portrait of M. R. Stefanik

Portrét M. R. Štefánika, 1934

[Scott®: 2801; POFIS®: 2952]
Missing - Chybi