5 March 1992
5. březen 1992

J. A. Komensky 1592-1992

J. A. Komenský 1592-1992

UNESCO

UNESCO

[Scott®: 2852; POFIS®: 3002]
Missing - Chybi