2 April 1992
2. duben 1992

Road Safety Means Life

Bezpečnost silničního provozu znamená život

Road Safety

BESIP

[Scott®: 2854; POFIS®: 3005]
Missing - Chybi