10 June 1992
10. červen 1992

Peace for All Peoples

Humanitou k mieru

Czechoslovak Red Cross

Československý červený križ

[Scott®: 2861; POFIS®: 3012]
Missing - Chybi