6 October 1992
6. říjen 1992

Anton Bernolak

Anton Bernolák

George Fandly [Georgius Fandly]

Juraj Fándly [Georgius Fandly]

200th Anniversary of the Slovak Educational Society

200. výročie slovenskeho učeného tovarišstva

[Scott®: 2871; POFIS®: 3023]
Missing - Chybi