1 July 1993
1. červenec 1993

Pilsen

Plzeň

5 Pieces at 5 Kč - 25 Kč

5 kusů à 5 Kč - 25 Kč

Missing - Chybi