15 June 1994
15. červen 1994

100th Anniversary of the International Olympic Committee

100 let mezinárodního olympijského výboru

[Scott®: 2927; POFIS®: 46]
Missing - Chybi