24 April 1996
24. duben 1996

European Ground Squirrel [Spermophilus citellus]

Sysel obecný [Spermophilus citellus]

WWF

WWF

[Scott®: 2984c; POFIS®: 112]
Missing - Chybi