30 April 1997
30. duben 1997

Jewish Monuments in Prague

Židovské památky v Praze

Missing - Chybi