30 April 1997
30. duben 1997

EUROPA

EUROPA

Zito the Magician

Žito kouzelník

[Scott®: 3014; POFIS®: 145]
Missing - Chybi