8 October 1997
8. říjen 1997

Historic Commercial Vehicles

Historická užitková vozidla

5 Pieces at 4 Kč - 20 Kč

5 kusů à 4 Kč - 20 Kč

Missing - Chybi