12 November 1997
12. listopad 1997

Landscape with Chateau in Chantilly (circa 1883)

Krajina se Zámkem v Chantilly (kolem r. 1883)

Antonin Chittussi (1847-1891)

Antonín Chittussi (1847-1891)

National Gallery, Prague

Národní Galerie v Praze

[Scott®: 3028; POFIS®: 162]
Missing - Chybi