1 March 2000
1. březen 2000

T. G. Masaryk's 150th Birth Anniversary

150. výročí narození T. G. Masaryka

Missing - Chybi