18 April 2001
18. duben 2001

Alegory of Art, Fresco (1720-1721) Vrtba Garden, Prague

Alegorie umění freska (1720-1721) vrtbovská zahrada v praze

Czech Baroque Art

České barokní umění

Missing - Chybi