26 March 2003
26. březen 2003

2003 Ostropa

2003 Ostropa

2nd Czech-German Stamp Exhibition Jihlava 2002

2. česko-německá výstava poštovních známek Jihlava 2003

Missing - Chybi