28 May 2003
28. květen 2003

Slovanka Tower

Rozhledna Slovanka

[Scott®: 3205; POFIS®: 360]
Missing - Chybi