17 March 2004
17. březen 2004

Prometheus

Prométheus 1910-11

Antonin Prochazka (1882-1945)

Antonín Procházka (1882-1945)

Moravian Gallery, Brno

Moravská Galerie v Brně

[Scott®: 3233; POFIS®: 392]
Missing - Chybi