13 September 2006
13. žáří 2006

Giovanni Castrucci

Giovanni Castrucci

View of Hradcany and the Lesser Side

Pohled na Hradčany a Malou Stranu

Mosaic in Precious Stones, Early 17th Century

Mozaika z drahých kamenů, počátek 17. století

Museum of Decorative Arts, Prague

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

World Stamp Exhibition, Prague 2008

Světová výstava poštovních známek Praga 2008

Missing - Chybi