5 March 2008
5. březen 2008

Pieta

Oplakávání Krista

Detail from the Master of the Vyšebrodský Cycle before 1350

Mistr Vyšebrodského cyclu před rokem 1350, detail

[Scott®: 3376; POFIS®: 548]
Missing - Chybi