28 May 2008
28. květen 2008

Ledebur Garden, Prague

Praha - Ledeburská Zahrada

World Stamp Exhibition, Prague 2008

Světová výstava poštovních známek Praga 2008

Missing - Chybi