2 September 2009
2. žáří 2009

Small Emperor Moth [Eudia pavonia]

Martináček habrový [Eudia pavonia]

[Scott®: 3426a; POFIS®: 604]
Missing - Chybi