5 May 2010
5. květen 2010

Czech Post, Postal Museum

Česká pošta Poštovni muzeum

Prague Castle Administration

Správa Pražského hradu

Missing - Chybi