1 September 2010
1. žáří 2010

General Assembly of the Union of Czech Philatelists, Prague December 4, 2010

Valná hromada Svazu českých filatelistů, Praha 4. 12. 2010

Missing - Chybi