7 March 2012
7. březen 2012

150th Anniversary of the Foundation of the Union of Czech Mathematicians and Physicists

150. výročí založení jednoty českých matematiků a fyziků

[Scott®: 3526; POFIS®: 714]
Missing - Chybi