5 September 2012
5. žáří 2012

Beauty of Orchards

Krása orchidejí

Czech Orchard Society

Česka Orchidejářská Společnost

[Calochilus paludosus]

[Calochilus paludosus]

[Psychopis krameriana]

[Psychopis krameriana]

[Restrepia antennifera]

[Restrepia antennifera]

[Nanodes medusae]

[Nanodes medusae]

[Phragmipedium besseae]

[Phragmipedium besseae]

Missing - Chybi