19 September 2012
19. žáří 2012

800th Anniversary of the Golden Bull of Sicily Issued by King Frederick II

800 let od vyhlášení zlaté buly sicilské Králem Fridrichem II

[Scott®: 3547; POFIS®: 741]
Missing - Chybi