29 May 2013
29. květen 2013

The Mole and the Rocket

Krtek a raketa

Below, far below them, passed large houses, cars, and trains.

Dole, hluboko pod nim, ubíhaly velké domy, auta i vlaky.

And the city stretched far and wide

A za městem se rozprostíralo široko daleko

and amidst the gorgeous isle swam great ocean liners and small yachts.

veliké moře s parníky a plachetnicemi a uprostřed něj plaval malý, nádherný ostrůvek.

Mole had never before seen anything like this.

Něco takového Krtek ještě v životě neviděl.

'What a wonderful world!'

'To je ale báječný svět!'

Missing - Chybi