12 June 2013
12. červen 2013

Joint issue with the Slovak Republic, the Vatican, and Bulgaria

Společné vydání se Slovenskou Republicou, Vatikánem a Bulharskou Republikou

Missing - Chybi