11 June 2014
11. červen 2014

Allies Mobilized 42 Million Men

Spojenci mobilizovali 42 milionů mužů

Entente Powers: Russia, Great Britain, France, Serbia, Montenegro, Japan

mocnosti dohody: Rusko, Velká Britanie, Francie, Srbsko, Černá Hora, Japonsko

Central Powers, Nearly 23 Million Men

Ústřední mocnosti těměř 23 milionů mužů

Central Powers: Austria-Hungary, Germany, Ottoman Empire, Italy

Ústřední mocnosti: Rakousko-Uhersko, Německo, Osmanská Říše,Itálie

Emperor Wilhelm II, Nicholas II, Franz Ferdinand D'Este, Sultan Mehmed V, Emperor Franz Josef

Cisar Vilém II, Mikuláš II, František Ferdinand D'Este, Sultan Mehmed V, Císar František Josef

Sedan, Verdun, Marne, Galicia, Tannenberg

Sedan, Verdun, marna, Halič, Tannenberg

On the Side of the Allies Almost 5 Million Fallen Soldiers

Na Straně spojenců těměř 5 milonů padlých vojáků

On the Side of the Central Powers 8 Million

Na straně Ústředních mocností 8 milionů

Missing - Chybi