15 October 2014
15. říjen 2014

First archbishop of Prague

První Pražský arcibiskup

Founder of St Vitus Cathedral

Založení katedral sv. Víta

This celebrates the laying of the foundation of the the first stone church in Prague

Na této slavnosti položilí český král Jan, moravský markrabí Karel moravský markrabí Karel a první pražský arcibiskup Arnošt

by Czech King John, Moravian Margrave Karl, and Ernest, first Archbishop of Prague, who with God and over time built an extremely wonderful work.

základy a první kámen Pražského kostela, který byl s pomocí Boží postupem šasu vybudován jako neobyčejně nádherné dílo.

Missing - Chybi