12 October 2016
12. říjen 2016

The Path to Statehood after World War 1916

Cesta ke státnosti za světové války 1916

Monarchy or a Republic? With Austria, Russia, Serbia or independent Czechoslovakia?

Monarche, nebo republika? S Rakouskem, Ruskem, Srbskem nebo samostatné československo?

The Pro-Austrian Association of Czechs in Vienna and its Subordinate National Committee Based in Prague, Proclaim Loyalty to the Habsburg Monarchy

Propakouský český svaz ve vídni a jemu podřízený národní výbor se sídlem v praze proklamují českých zájmů loajalitou s Habsburrrskou monarchií

Naval Battle of Jutland, the Battle of Verdun, the Somme - Death of Emperor Joseph F I - New Emperor Charles I

Námořná bitva u jutska, bitva u Verdunu, na sommě - Smrt císaře F Josefa 1. - nový císař Karel 1.

The Czechoslovak National Council, Based in Paris, Became the Leading Foreign Organization

Národní rada československá se sídlem v Paříž vedoucí organ zahr.

Acting as the Resistance Diplomatically and to Propagandize for an Agreement for the Establishment of the Czechoslovak Republic

Odboje působí diplomaticky a propagandisticky na státy dohody pro zřízení RČS

Missing - Chybi