16 December 2016
16. prosinec 2016

Two Women

Dvě řeny

Jaroslav Kral (1883-1942)

Jaroslav Král (1883-1942)

Gallery of Modern Art, Roudnici nad Labem

Galerie moderního umění Roudnici nad Labem

[Scott®: 8000; POFIS®: 910]
Missing - Chybi