21 June 2017
21. červen 2017

Relocation of the Church of the Ascension of Our Lady, Most

Přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

500th anniversary

500 let od založní

841 m

841 m

646 h

646 h

[Scott®: 8000; POFIS®: 934]
Missing - Chybi