6 September 2017
6. žáří 2017

Scimitar oryx

Přímorožec šavlorohý

Maned wolf

Vlk hřívnaty

Northern whiteécheeked gibbon

Gibon bělolící

Spectacled owl

Puštík brýlatý

Griffon vulture

Sup bělohavý

Macaque major

Makak magor

Steppe sheep

Ovce stepní

Artic wolf

Vlk arktický

Steller's sea eagle

Orel východní

Quetzal cichlid

Kančik červenohlavý

Asian arowana

baramundi malajský

Convict julie

Cichlidka Reganova

Boeseman's rainbowfish

Duhovka Boesemanova

Rudd

Perlín ostrobřický

Northern pike

Štika obecná

Zander

Candát obecný

Cuban rock iguana

Leguán kubánský

Well's catfish

Sumec velký

Burbot

Mník jednovousý

Czech Rivers Exposition

Expozice Česka řeka

Aquatic Exhibition

Projekt Exotárium

Freshwater Aquariums

Sladkovodní akvária

Zoological Gardens II

Zoologické zahrady II.

Missing - Chybi