14 March 2018
14. březen 2018

Coaches from the collection of the Postal Museum

Kočáry ze sbírek Poštovního muzea

Landau carriage of Johan Adolf II, Prince of Schwarzenberg from London's Barker & Co. who supplied carriages to British Queen Victoria.

Kočár typu landauuer Jana Adolfa II. knížete ze Schwarzenbergu od londýnské firmy Barker & která dodavala kočáry i britské královně Viktorii.

Later on they became the bodyworks for the Rolls-Royce, Bentley and Daimler automobiles.

Pozdšji karosovala automobily Rolls-Royce, Bentley a Daimler.

Passenger coach from the second half of the 19th century by Milan's Cesar Sala whose firm also supplied the Roman and Viennese courts.

Cestovní dostavník z 2. pol. 19. stol. od milánské společnosti Cesar Sala, jejíž kočáry odebíral i římsky a vídeňsky dvůr.

Later, they produced bodies for Alfa Romao, Fiat and Isotta Fraschini.

Později vyráběla karoserie pro automobily Alfa Romeo, Fiat, a Isotta Fraschini.

A Berlin coach belonging to Emperor Ferdinand I of Austria, who used it after his abdication (2 December 1848) during his long stay in Prague.

Kočár typu berlingot rakouského cisaře Ferdinana I., který jej používal po své abdikaci (2.12.1848) b2hem dlouholetého pobytu v Praze.

Victoria carriage belonging to Princess Pauline Clementine von Metternich-Sandor, made in the second half of the 19th century

Kočár typu victoria Pavlíny Klementiny kněžny Metternich-Sándor, vyrobený 2. pol. 19. stol. pařížskou firmou Geibel,

by the Paris firm of Geibel in partnership with the grandson of Austrian Chancellor Metternich, confidant of French Emperor Napoleon III's wife.

partřil vnučce rakouského kancléře Metternicha, důvěrnici manželky francouzského císaře Napoleona III.

Mail coach operating out of Zamberk, transporting people and consignments, manufactured in 1860

Poštovní dostavnik ze Žamberka pro přepravu osob i zásilek, vyrobený kol. roku 1860, byl mj. používán k slavnostním jízdám při narozeninách císaře Františka Josefa I.

and was used, among other things, for ceremonial rides on Emperor Franz Joseph I's birthday.

My own circular stamps: Coaches from the collection of the Postal Museum

Vlastní kruhova známka: Kočáry ze sbírek Poštovního muzea

Missing - Chybi