5 May 1946
5. květen 1946

Truth Prevails

Pravda vítězí

May 1945-1946

Květen 1945-1946

Missing - Chybi