22 June 1968
22. červen 1968

World Stamp Exhibition

Světový výstava poštovních známek

Praga 1968

Praga 1968

[Scott®: 1554; POFIS®: 1694]
Missing - Chybi