22 June 1968
22. červen 1968

50 Years of Czechoslovak Postage Stamps 1918-1968

50 let Československé poštovní známký 1918-1968

Missing - Chybi